Přeskočit na obsah

provoz MŠ je od 6.00 hodin do 16.30 hodin

Zaměstnanci mateřské školy

O děti ve škole pečují (pedagogové):

Králová Renáta (ředitelka školy),
Bc. Davidová Tereza,

Kramplová Alena,
Harazimová Veronika, DiS.,
Holaňová Šárka,
Juncová Eva,
Maciejovská Kateřina,

Bc. Ryznerová Eva,
Bc. et Bc. Sládková Barbora,
Urbánková Vendula (školní asistent).

Ptáček říká: Podívejte se, kdo o vás bude pečovat

Podívejte se, kdo o vás bude pečovat

o administrativu a finance se nám starají (paní ekonomka a paní účetní):

Ing. Bc. Marie Sakmarová,

Magda Rusek Veselá.

Výtečné obědy připravují
(paní kuchařky):

Dvořáková Eva (vedoucí školní jídelny),
Červenková Tereza,
Budínová Martina.

Školu nám spravují a o čistotu se starají (paní školnice):

Knapová Kateřina,

Novotná Kristina,

Frndáková Leona,

Siwková Vladimíra.

Děti jsou rozděleny
a umístěny
do tříd s názvy takto:

 • Želvička = třída se nachází v přízemí vlevo, A vstup. Do třídy Želvička jsou umístěny nejmladší děti + nově přijaté děti (3leté) + část nejmladších dětí zůstává z předešlého školního roku 2022/2023.
 • Žabička = třída se nachází v prvním patře vlevo, A vstup. Do třídy Žabička je umístěna převážná část dětí ze třídy Želvička + nově přijaté děti.
 • Rybička = třída se nachází v prvním patře vpravo,
  B vstup. Do třídy Rybička jsou umístěny děti třídy Delfínek (děti s OŠD v roce 2022/2023 + původní děti ze třídy Delfínek) + část dětí ze třídy Žabička (nepředškoláci) + nově přijaté děti.
 • Delfínek = třída se nachází v prvním patře vlevo,
  B vstup. Do třidy Delfínek jsou umístěny děti ze třídy Rybička ( děti s OŠD v roce 2022/2023 + původní děti) + část dětí ze třídy Žabička (předškoláci 2022/2023).

Všechny děti budou jmenovitě vypsány na seznamech, až za vstupními dveřmi do budovy MŠ (vstup A, vstup B).

O umístění dětí do tříd se rodiče mohou také informovat telefonicky nebo přijít před nástupem do školky a přečíst si seznam dětí.

informaCe k systému používání zvonků

Třídy Rybička + Delfínek

Ranní scházení: 6.00 – 7.30 hodin
Odpolední rozcházení: 15.30 – 16.30 hodin
V tyto časy ranního a odpoledního scházení zvoňte na třídu RYBIČKA -> scházecí třída.
V čase: 7.30 – 15.30 zvoňte vždy na svou třídu.

V případě organizační změny (nepřítomnost p. učitelky aj.) aktuální informace budou vyvěšeny na vstupních dveřích – kam přesně máte zazvonit.

TŘÍDA ŽELVIČKA

Ranní scházení: od 6.00 – 7.00 hodin

Odpolední rozcházení: 15.30 – 16.30 hodin
V tyto časy ranního a odpoledního scházení zvoňte na třídu RYBIČKA -> scházecí třída.

V čase: 7.00 – 15.30 zvoňte vždy na svou třídu.
V případě organizační změny (nepřítomnost p. učitelky aj.) aktuální informace budou vyvěšeny na vstupních dveřích – kam přesně máte zazvonit.

TŘÍDA Žabička

Ranní scházení: 6.00 – 7.00 hodin
Odpolední rozcházení: 15.30 – 16.30 hodin
V tyto časy ranního a odpoledního scházení zvoňte na třídu RYBIČKA -> scházecí třída.
V čase: 7.00 – 15.30 zvoňte vždy na svou třídu.
V případě organizační změny (nepřítomnost p. učitelky aj.) aktuální informace budou vyvěšeny na vstupních dveřích – kam přesně máte zazvonit.

stravovani

Organizace roku 2023/24

Organizační řád školního roku 2023/2024 Mateřské školy Ostrava – Zábřeh, Volgogradská 4, příspěvková organizace. Ředitelka školy stanoví postup při omezení provozu nebo uzavření MŠ v době školních prázdnin.

iformace o platbách

stravné

 • Platba za školné a stravné se hradí nejpozději v den nástupu dítěte do školky hotově u vedoucí ŠJ.
 • Paní učitelka nemůže přijmout dítě bez úhrady za stravné a školné. (viz. Vnitřní řád školní jídelny).
 • Předškoláci a děti s odloženou školní docházkou jsou od úplaty za školné osvobozeny..

Číslo účtu MŠ: 73030761/0100

VS: 11000001

Zpráva pro příjemce: jméno dítěte (jména sourozenců pište do kolonky společně)

Ceny

 • 500,- Kč cena školného.
 • 45,- Kč cena stravného pro děti 3-6 let.
 • 48,- Kč cena straného pro děti 7leté.

školné

 • Školné – úplata za předškolní vzdělávání: 500,- Kč.
 • Lze žádat o osvobození od platby školného, a to v případě jedná-li se o rodiče pobírající dávky hmotné nouze, pěstounský příspěvek, popř. příspěvek na péči o osobu blízkou.
 • Nutné vypsat žádost a poté každý měsíc dokládat formulář potvrzený sociálním odborem.
 • Školné platí děti od 3 do 5ti let, děti v posledním roce před nástupem do ZŠ a děti s odloženou školní docházkou jsou od úplaty osvobozeny.
Ptáček říká: Ceny se mohou v průběhu roku měnit.

Ceny se mohou v průběhu roku měnit.

Srpen- poslední týden v měsíci srpnu se rodiče dostaví do kanceláře vedoucí ŠJ a uhradí platbu za školné a stravné na měsíc září hotově nebo na účet.

Školné i stravné se hradí na účet školy nejpozději do 15. dne daného měsíce, nebo hotově dle stanoveného termínu

Adaptace v MŠ

Na schůzce s novými rodiči informuje zástupce ředitele o provozu a organizaci mateřské školy, o podmínkách, změnách a individuálním přijímání dětí podle potřeb rodičů.

V adaptačním období děti nastupují nejprve na minimálně 14 až 21 dní jen k dopolední výuce (od 8.00 do 12.00). Následně navštěvuje dítě mateřskou školu dle svých potřeb a možnosti rodičů.

Toto období při nástupu se může měnit podle individuálních potřeb dětí, vždy však po domluvě s třídní učitelkou.

kam dál?