Přeskočit na obsah

Vítejte ve třídě CHOBOTNIce

Přečtěte si něco málo o naší třídě

  • Maximální kapacita je 24 žáků.

Třída je zaměřena na osvojování si základů klíčových kompetencí, jež jsou předpokladem pro celoživotní vzdělávání. Činnosti jsou mimo jiné zaměřeny na rozvoj předčtenářské a předmatematické průpravy, děti rozvíjejí vyšší rovinu myšlení a dovedností pro řešení úloh.

Věděli jste, že…

Rozvíjíme řečové a paměťové schopnosti dětí, praktikujeme logopedické hrátky, využíváme MDS, výuku na interaktivní tabuli. Procvičujeme bystrý úsudek, vedeme děti k upevňování soustředěnosti, vytrvalosti a motivujeme k dokončení úkolu atp.

kam dál?