Přeskočit na obsah

Vítejte vE třídě želvička

Přečtěte si něco málo o naší třídě

  • Maximální kapacita je 24 žáků

Třídní program je orientován na bezproblémovou adaptaci nejmladších dětí. Seznamuje děti s prostředím MŠ, s kamarády a s pravidly soužití.

Respektujeme přitom individuální zvláštnosti každého dítěte, jeho individuální potřeby, zájmy a možnosti. Vedeme děti k samostatnosti především v oblasti sebeobsluhy, k dodržování nastavených pravidel, ke komunikaci.

Třída Želvička se nachází v přízemí vlevo, A vstup. Kontakt +420 724 001 756. TVP „S želvičkou Jůlinkou objevujeme svět“

kam dál?