Přeskočit na obsah

Vítejte vE třídě Delfínek

Přečtěte si něco málo o naší třídě

  • Maximální kapacita je 24 žáků

Třída je třídou věkově nejstarších dětí a dětí s odloženou školní docházkou. Vzdělávací nabídkou a činnostmi pomáháme vyrovnávat nerovnoměrnosti ve vývoji dětí. Cíleně nabízíme dětem činnosti vedoucí k rozvíjení klíčových kompetencí a určitých typů gramotností. 

Dětem s odloženou školní docházkou pomáháme vyrovnávat nerovnoměrnosti ve vývoji. Snažíme se dávat dětem dostatek podnětů a příležitostí k získávání znalostí a dovedností, chuti učit se novým věcem, nebát se neúspěchu. 

Třída Delfínek se nachází v prvním patře vlevo, B vstup. Kontakt: 724 001 757. TVP „Delfínek Ben a jeho dobrodružné výpravy“

Věděli jste, že…

Rozvíjíme řečové a paměťové schopnosti dětí, praktikujeme logopedické hrátky, využíváme MDS, výuku na interaktivní tabuli. Procvičujeme bystrý úsudek, vedeme děti k upevňování soustředěnosti a vytrvalosti k dokončení úkolu atp.

kam dál?