Přeskočit na obsah

Vedeme děti ke zdravému způsobu stravování

Děti se stravují ve třídách, strava je plnohodnotná a vyvážená. Intervaly mezi jednotlivými jídly jsou dodržovány, děti mají dostatek tekutin po celý den

Pitný režim je přizpůsoben potřebám dětí, děti po celý den přijímají tekutiny z vlastních hrníčků. (ovocné a bylinné čaje, ovocné sirupy, džusy, minerální vodu bez bublinek, taktéž nápoje mléčné)

Respektujeme stravovací potřeby dětí s alergiemi, podle potřeb jednotlivých dětí je zajišťována dieta bezmléčná, bezlepková a dieta pro děti s cukrovkou

Děti do jídla nenutíme, snažíme se, aby alespoň ochutnaly a naučily se zdravému způsob stravování. Dbáme na kulturu stolování, na klid a pohodu během konzumace jídla

Děti jsou vedeny k samostatnému chystání a odnášení nádobí na určené místo

Věděli jste, že…

že naše školka je zapojena do projektu pod názvem Obědy do škol, který nabízí pomoc rodičům, kteří pobírají dávku hmotné nouze a nemají dostatek peněz na to, aby zajistili svým dětem stravování ve školních zařízeních? Více o tomto projektu si můžete přečíst v letácích, které naleznete níže

kam dál?