Přeskočit na obsah

Vítejte vE třídě Rybička

Přečtěte si něco málo o naší třídě

  • Maximální kapacita je 24 žáků

Třída je zaměřena na osvojování si základů klíčových kompetencí, jež jsou předpokladem pro celoživotní vzdělávání

Činnosti jsou mimo jiné zaměřeny na rozvoj před čtenářské přípravy, před matematických schopností.

Děti rozvíjejí logické uvažování, vyšší rovinu myšlení a dovedností pro řešení úloh. (seznamujeme děti s výukou na inter. tabuli, využíváme centra aktivit)

Třída Rybička se nachází v prvním patře vpravo, B vstup. Kontakt: 724 001 898. TVP „S rybičkou Šupinkou objevujeme svět“

kam dál?