Přeskočit na obsah

odhlašování obědů

Předem známou nepřítomnost lze omluvit do 13.00 hod předcházejícího dne, jak osobně, tak telefonicky. Při náhlé nepřítomnosti lze tento den vyzvednout oběd v kuchyni od 11.00 – 11:20 hod.

V pondělky se nepřítomným dětem oběd automaticky odhlašuje. Jídlo vydáváme pouze do čistých jídlonosičů (jídlo vám nebude vydáno do jiných plastových misek, krabiček nebo sklenic).

Pokud nebude oběd řádně odhlášen musí rodič – zákonný zástupce uhradit režijní náklady neodhlášených obědů – cena podle výpočtu všech nákladů je 204,- Kč/den

Pokud máte jakýkoli dotaz, nebo nevíte cokoli ohledně odhlašování stravného, neváhejte nás kdykoli kontaktovat. Rádi Vaše dotazy zodpovíme.

Ptáček říká: Dávejte si na to pozor

Dávejte si na to pozor

pozor

Neodhlášený oběd je možno odebrat do jídlonosičů pouze v první den nemoci.  Další dny tyto obědy již není možno stravu odebrat. Jestliže oběd nebude řádně odhlášen, zákonnému zástupci bude doúčtována další částka z titulu náhrady škody (ve smyslu vyhlášky č.107/2005 Sb. o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů).

V případě, že obědy odhlášeny nebudou, bude školní jídelna na základě sledování absence žáka ve škole nucena doúčtovat režijní náklady všech neodhlášených obědů dle kalkulace mzdových a věcných nákladů na 1 oběd, který od 1.9.2021 činí 204 Kč

Tento dodatek č. 1 ke směrnici MŠ č. 9/2021 – Směrnice k závodnímu a školnímu stravování nabývá platnosti dnem 1.11.2021

kam dál?