Přeskočit na obsah

celodenní stravné: 45,- kč pro děti 3-6 let

cena za stravu se skládá

  • 11,- Kč – přesnídávka
  • 23,- Kč – oběd
  • 11,- Kč – svačina

celodenní stravné: 48,- kč pro děti 7 let

cena za stravu se skládá

  • 12,- Kč – přesnídávka
  • 25,- Kč – oběd
  • 11,- Kč – svačina

Školné i stravné se hradí na účet školy (V JEDNÉ PLATBĚ) nejpozději do 15. dne daného měsíce, nebo hotově dle stanoveného termínu

Číslo účtu: 73030761/0100

kam dál?