Přeskočit na obsah
Ptáček říká: Budeme se na vás těšit!

Budeme se na vás těšit!

ŠKOLNÍ ROK 2024/2025


zápis do mš

Pozor! Podání přihlášky do mateřské školy na školní rok 2024/2025 je možné pouze přes portál předškolního vzdělávání. V případě potřeby kontaktujte mateřskou školu, rádi Vám s podáním přihlášky poradíme.

V případě zájmu o vřazení dítěte do speciální třídy (třída pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami) -> přiložte k žádosti Doporučení školského poradenského zařízení – Speciálního pedagogického centra (SPC).

Den otevřených dveří pro nové zájemce se bude konat : 9.4.2024 od 8:00-15:00.

PREZENTACE MŠ – JAK TO U NÁS VYPADÁ…..

зарахування до дитячого садка

Заяву в дитячий садок на 2023/2024 навчальний рік можна подати тільки тут. При необхідності зв’яжіться з нами, ми з радістю проконсультуємо вас щодо заповнення заявки.

Якщо Ви зацікавлені у зарахуванні Вашої дитини до спеціального класу (логопедичного класу чи класу з множинними вадами розвитку) -> додайте до заяви Рекомендацію Шкільної консультації – ЦПЦ (СПЦ).

Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti od 2,5 do 6ti let

  • Ředitelka školy stanoví po dohodě se zřizovatelem termíny pro podání žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok a zveřejní je způsobem v místě obvyklém (budova MŠ, www.stránky MŠ a ÚMOb Ostrava-Jih, Jižní listy).
  • K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a děti s odloženou školní docházkou.
  • Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání dodržuje ředitelka podmínky stanovené právními předpisy a danou legislativou.
  • Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku (pokud je volná kapacita školy).
  • Na základě žádosti zákonného zástupce vydává ředitelka MŠ „Rozhodnutí o přijetí dítěte“, Na schůzce s rodiči nově přijatých dětí informuje o provozu a organizaci MŠ.

známe seznam přijAtých dětí

Vážení rodiče, seznam nově přijatých dětí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Gurťjevova 9 naleznete níže.

kam dál?