Přeskočit na obsah

Vítejte ve třídě KONÍCI

Přečtěte si něco málo o naší třídě

  • Maximální kapacita je 14 žáků.

Třída je koncipována jako třída pro děti s více vadami. Pro každé dítě je vytvořen individuální vzdělávací plán dle jeho aktuálních schopností, dovedností a možností.

Cílem je podporovat zdravý tělesný, psychický a sociální vývoj dítěte, vytvářet optimální podmínky pro individuální osobnostní rozvoj.

Zaměřujeme se především na oblast jemné a hrubé motoriky, prostorovou a časovou orientaci, zrakové rozlišování, vizuální a sluchovou paměť, pozornost, na grafické a ústní vyjadřování.

Věděli jste, že…

Vzdělávání dětí v této třídě vychází ze zásad strukturovaného učení. Prioritou pro výchovně vzdělávací proces je rozvoj v oblasti komunikace, sociální interakce, představivosti a sebeobsluhy

kam dál?