Přeskočit na obsah

Podívejte se na projekty, ve kterých jsme zapojeni

Celé Česko čte dětem

Projekt na podporu před čtenářské gramotnosti. Tento projekt budeme v letošním roce využívat jen v mateřské škole a vy se můžete zapojit pomocí našich pohádkových ostrovů. V tomto projektu uplatníme záměry plánu prevence sociálně patologických jevů „Myšlení srdcem“. V rámci projektu se budeme setkávat se seniory na půdě mateřské školy.

BOZ s pohádkou

související s projektem Celé Česko čte dětem (čtecí dny se seniory a rodiči v MŠ). Nyní je pohádka na každý měsíc pro Vás připravena v koutku POHÁDKOVÉHO OSTROVA.

Ptáček říká: Rozhodně nejsme školka která leniví!

Rozhodně nejsme školka která leniví!

Čistá školka

Jedná se o projekt, jenž zajistil do všech tříd MŠ čističky vzduchu. Naše mateřská škola se zapojila do projektu „Čistá školka“, jejímž garantem je společnost Dustee Technologies, s.r.o. V rámci spolupráce společnost Dustee Technologies provedla měření kvality ovzduší v našem zařízení a následně nás informovala o naměřených hodnotách. Deseti mateřským školám v oblasti s nejhorší kvalitou vzduchu byla věnována čistička vzduchu.

Přírodní zahrada

Projekt „Učíme se v přírodě při MŠ Volgogradská 4“ .

Celoživotní vzdělávání

Projekt celoživotního vzdělávání pedagogů a ostatních zaměstnanců mateřských škol, např.

Hravá cestička do školy a školky

Jedná se o projekt ve spolupráci s rodiči a veřejností. Více informací o tomto projektu naleznete v odkazu níže

SE SOKOLEM DO ŽIVOTA

V projektu Se sokolem do života aneb Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky se děti učí vnímat pohyb jako přirozenou součást svého života, a to kladné motivaci. Při všech aktivitách je provází postavičky zvířátek.

Naše mateřská škola je do tohoto projektu zapojena již od loňského školního roku a v letošním školním roce jsme se zapojili znovu.

Jsme zapojení také v EU projektech

Dlouhodobé projekty

celoroční starost o volně žijící zvířátka

  • Příkrm ptáků na školní zahradě MŠ a jejím blízkém okolí.
  • Příkrm zvířat ve spolupráci s Lesní školou v Bělském lese v Ostravě Zábřehu (odvoz suchého pečiva, podzimních plodů).
  • Výroba pítek, budek, zavěšování pamlsků.
  • Sběr podzimních plodů a suchého pečiva.

inspirace a četba z knihy Odpojte své dítě od sítě, P. Wohlleben; Slyšíš, jak mluví stromy? J. H. Loshiová; Ptáci na zahradě

,,Dřevo voní, zpívá, hřeje“

  • Celoroční EVVO projekt po třídách zaměřený na přírodní bohatství – stromy, les, ekosystém.

Pozor

  • Plán předběžných akcí bude uskutečňován po třídách nebo pavilonech (třída Želvička + Žabička / Rybička + Delfínek).
  • Plán předběžných může být obohacen také o jiné aktivity, může být pozměněn v souvislosti s opatřením covid19, nepříznivého počasí aj.

kam dál?