Přeskočit na obsah

Vítejte

Zdravíme šikovné předškoláky, tady vám posíláme pár aktivit pro procvičení vašich chytrých hlaviček. jednotlivé činnosti najdete podle toho, co u nich rozvíjíme.

Rozvíjíme: grafomotorika, předmatematické dovednosti, zrakové a sluchové vnímání, pohybové aktivity, básničky a písničky, výtvarné aktivity, aktivity ven a domů.

Přečti si společně s dospělákem svou nejoblíbenější pohádku, můžete si zahrát divadlo. Namalujte si pohádku, kterou jste si přečetli. Odkaz naleznete níže.

Tak směle do toho. Téma tohoto týdne: delfínek Flip a rybička Šupinka se chystají do školy

pexels-pixabay-159823

Grafomotorika

Grafomotorika je soubor psychomotorických činností, které jsou vykonávány při psaní a kreslení. Při psaní je potřeba vykonávat účelné pohyby, které jsou založeny na koordinace oka a ruky.

Při vývoji grafomotoriky se tato koordinace zdokonaluje a umožní dítěti spontánní grafický projev a později i psaní. Dítě vidí svět kolem sebe, dokáže uchopit psací náčiní a graficky svět ztvárňovat.

Předmatematické dovednosti

Na tvorbě matematických představ se v předškolním věku podílí mnoho schopností a dovedností: motorika, zrakové, sluchové, hmatové, prostorové a časové vnímání, řeč,…

Ty jsou základem tzv. předčíselných představ, ze kterých se pozvolna utvářejí číselné představy. Tento dlouhodobý proces začíná porovnáním (malý, velký,…); pokračuje tříděním podle druhu (jídlo, květiny,…); podle barvy,….

Vybarvi geometrické tvary podle předem dané předlohy.

Vybarvi geometr. tvary vybranou barvou stejně.

Výtvarné aktivity

Zkuste si vyrobit papírovou aktovku. Většina dětí v předškolním věku velice ráda něco  tvoří nebo jen tak maluje. K samotným výtvarným činnostem máme  mnoho  námětů a u každého z nich rozvíjíme mnoho dovedností dítěte

Například: správný úchop tužky, tlak  na  podložku, grafomotoriku, jemnou motoriku dítěte, bezpečnost při práci a mnoho dalšího.

Básničky a písničky

K rozvoji řeči jsou také vhodné básničky. Nerozvíjíme u jejich nácviku a seznámení jen řeč a řečové schopnosti, ale také paměť, myšlení a mnoho dalšího.

U nácviku, seznámení a následného zpěvu písně rozvíjíme nejen řeč a její schopnosti, ale také paměť, myšlení, hudební dovednosti, vnímání rytmu a melodie, sluchové vnímání,….

ABECEDA

Abeceda – to nic není,
kdo by se jí kluci bál?
Já vás vezmu do učení:
Á, bé, cé, dé, a tak dál.
Z písmenek se složí slova,
z vět se složí celý svět!
Ten, kdo umí abecedu,
bude všemu rozumět.

Šikovné ruce

Milé děti, na co máme ruce? Víte to? Nejen, že bez se bez nich jen ztěží obejdeme, umí poprosit, poděkovat i povídat. A hlavně díky nim můžeme tvořit. A co? Přikládáme zde inspiraci. Budete potřebovat jen dvě ruce a nějaké pastelky nebo barvičky. Nebojte se, takové umělecké dílo zvládne každý. 🙂

Pohybové aktivity

Pohybové činnosti jsou pro dítě v předškolním věku velice důležité. Dítě si nejen protáhne celé tělo, ale i uceluje a pamatuje pravidla jednotlivých her, které následně dokáže vysvětlit i jinému kamarádovi či dospělému.

Aktivity ven nebo domů

U těchto činností se budeme nejvíce zaměřovat na činnosti, které děti mohou samy nebo s dopomocí rodičů či sourozenců zkusit doma nebo venku.

Bude zde velká nabídka pokusů, které můžete zkusit doma, nebo  různé venkovní pozorování, venkovní malování….

Projděte se s rodiči k základní škole, kterou budete navštěvovat.

Projděte se s rodiči kolem obchodů, kde prodávají aktovky, pouzdra a podobně.

Zrakové a sluchové vnímání

Sluchové vnímání: má v raném, v předškolním věku zásadní význam pro vývoj řeči. Pokud chceme podpořit rozvoj sluchového vnímání, je na místě dítě učit naslouchat čteným pohádkám, vyprávěným příběhům, písničkám; hrát hry na lokalizaci zvuku, na určení zdroje zvuku, na naslouchání a rozeznávání zvuků z prostředí; rozvíjet vnímání rytmu, …

Zrakové vnímání: ovlivňuje rozvoj řeči (myšlení), vizuomotorické koordinace prostorové orientace, základní matematické představy. Předškolní dítě by mělo zvládnout pojmenovat běžné barvy, je vhodné také učit ho rozlišovat i odstíny barev, rozlišování figury a pozadí a mnoho dalšího. Dále rozvíjíme: vyhledávání tvarů, tvary dle předlohy, odlišné obrázky dle velikosti, detailu…

Vystřihni, vybarvi a nalep správně části obličeje.

kam dál?