Přeskočit na obsah

NOVÝ ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

V novém školním roce se můžete těšit na příjemné změny, které nás budou doprovázet naší plavbou během celého roku.

V sekci AKTUALITY naleznete PLÁN AKCÍ na školní rok 2023/2024, který budeme průběžně doplňovat – odkaz na sekci níže.

ZVÝŠENÍ CENY ŠKOLNÉHO NA ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

Od 1.9.2023 se zvyšuje cena školného ze 400,- na 500,-.

Prosíme o zasílání jen jedné platby, ve které spojíte částku za školné a stravné dohromady.

Moc děkujeme 🙂

Vítejte v mateřské školce Gurťjevova

V suterénu se nachází školní kuchyně a šatna. V přízemí se nachází botníky pro děti ze tříd umístěných ve 2. patře, dvě třídy se šatnami, šatny. V prvním patře se nachází dvě třídy, šatny dětí a knihovna.

Prostory tříd jsou rozděleny dveřními vstupy na pracovní část a hernu, přičemž pracovní část třídy je rozdělena na hrací plochy a koutky a slouží rovněž za účelem stravování. Všechny třídy disponují hernou, součástmi prostor jednotlivých tříd jsou šatny se sociálním zařízením.

Děti vedeme k poznání přírody a její ochraně, podporujeme pracovní návyky a dovednosti, denně poskytujeme dětem zážitky a atraktivní aktivity a také kroužky: výtvarný, hudební a pohybový.

V naší školce se zabýváme také výchovou a vzděláváním dětí s více vadami, mentálním postižením, těsným postižením, autismem, vadami řeči a poruchami chování.

Budova MŠ Gurťjevova

Budova MŠ Gurťjevova

Proč si rodiče vybírají naši školku?

  • Zakládáme si na rovném přístupu dětí ke vzdělávání – v projektu „Podpora inkluzivního vzdělávání″ a v projektu „Rozvojové aktivity pro děti v MŠ″.
  • Seznamujeme se s mnoha věcmi, které nás obklopují – živá i neživá příroda a připravujeme se na vstup do základní školy.
  • Vedeme děti ke zdravému způsobu stravování a aktivnímu stylu života. Učitelky působí na děti svým vzorem chování, jsou podnětné.
  • Každá třída má audiovizuální pomůcky, hudební nástroje, hračky a učební pomůcky. Školka je také vybavena interaktivní tabulí a počítači.
  • Třídy mají vlastní specifický vzhled, vybavení, zájmová centra, nebo hrací koutky. Všechny naše třídy také disponují hernou.
  • Zápis dětí je možný po celý rok.
Prostředí školky

Prostředí školky

Škola se nachází v bytové zástavbě v blízkosti náměstí SNP, je velmi dobře dostupná.
Budova je vilového typu, má dvě podlaží s jedním hlavní vchodem a jedním interním vchodem na zahradu. K dispozici má rozsáhlou zahradu s řadou herních prvků, s vzrostlými stromy, keři a pískovišti. Nově zdobí venkovní prostory MŠ vrbové týpí, které slouží dětem k úkrytu či relaxaci při pobytu na zahradě. Vydlážděný chodník a hřiště využívá MŠ ke sportovním činnostem. Spolu s terasami nám celoročně slouží jako zelená učebna, kde mohou děti zažít spoustu prožitků.

Fotogalerie exteriéru
Interiér a vybavení

Interiér a vybavení

Třídy a herny jsou prostorné a jejich vybavení dává dětem prostor k všestrannému rozvoji osobnosti. Všechny třídy jsou mimo jiné vybaveny čističkami vzduchu, klavíry a potřebnými didaktickými pomůckami. Třída jahoda disponuje interaktivní tabulí, kterou využívá celá MŠ dle potřeby.
Třída hruška, pro děti s kombinovanými vadami, využívá k výuce krabice pro strukturované učení dle TEACCH programu. (Tyto pomůcky získala MŠ ve spolupráci s MŠ Čs.Exilu.) K výuce v této třídě se také využívá tablet či počítač, zejména pro děti s PAS. K relaxaci je využíván je kuličkový bazén a skládací matrace – mazlík.
Každá třída má vlastní dětskou umývárnu s WC a šatnu pro děti.
V suterénu MŠ se nachází školní jídelna, která zabezpečuje dětem pestrou stravu, každodenní přísun ovoce, zeleniny a celodenní pitný režim dětem i zaměstnancům MŠ.

Fotogalerie interiéru

Aktuality