Přeskočit na obsah

Vítejte vE třídě Žabička

Přečtěte si něco málo o naší třídě

  • Maximální kapacita je 24 žáků

Třída je zaměřena na osvojování si základních vzdělávacích potřeb, dle věkových dispozic dětí a jejich možností rozvíjíme osobnostní rozvoj každého dítěte.

Nabízíme příležitosti pro utváření citových vztahů mezi dětmi, sociální gramotnost je rozvíjena formou námětových her a učením prožitkem

Vedeme děti k samostatnosti především v oblasti sebeobsluhy, k dodržování nastavených pravidel, ke komunikaci

Třída Žabička se nachází v prvím patře vpravo, A vstup. Kontakt: 724 001 811. „S žabkou Kuňkou objevujeme svět“

kam dál?