Přeskočit na obsah

Plán EVVO – Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta

„Příroda není místo, které bychom měli navštívit, je to domov“. (Gary Snyder)

Environmentální výchova učí děti chápat přírodní zákonitosti, vnímat svět kolem sebe, vede děti k šetrnému využívání přírodních zdrojů a k řešení problémů, týkajících se životního prostředí. Seznamuje děti s problémy lidské civilizace a vede k ochraně živé a neživé přírody.

Prvky ekologické výchovy jsou součástí tzv. ,,Výprav za poznáním“. Směřují k rozvíjení a upevňování vztahů a citových vazeb k přírodě, estetickému vnímání, rozvíjení vyjadřovacích schopností ve vztahu k životnímu prostředí a napomáhají vytvářet u dětí hygienické návyky. 

seznamování se s přírodou

Hlavním prostředkem, jímž se děti seznamují s okolní přírodou, je metoda questing, tzv. dobrodružné hledačky. Děti se vypravují na cestu do neznáma a přejímají roli hledače, objevitele.

Patří zde přímé pozorování rostlin a zvířat při vycházkách, pozorování přírody během pobytu venku, na zahradě a v lese.

máte se na co těšit

Děti přicházejí do bezprostředního styku s přírodou a jejím okolím, zjišťují její vlastnosti a svými smysly získávají prvotní zkušenosti, v návaznosti na posloupnost a střídání ročních období.

Celý rok se s dětmi budeme vypravovat na místa známá i neznámá, seznamovat se a objevovat věci prosté i složité, navštěvovat krajiny a místa obyčejná i zvláštní, hledat poklad ukrytý na konci cesty…

Časový harmonogram plánovaných akcí je pružný, dle organizačních možností školy, v závislosti na změnách počasí a dalších okolnostech.

kam dál?