Přeskočit na obsah

Vítejte ve třídě REJNOCI

Přečtěte si něco málo o naší třídě

  • Maximální kapacita je 24 žáků.

Třída je třídou věkově nejstarších dětí a dětí s odloženou školní docházkou. Vzdělávací nabídkou a činnostmi pomáháme vyrovnávat nerovnoměrnosti ve vývoji dětí.

Cíleně nabízíme dětem činnosti vedoucí k rozvíjení klíčových kompetencí a určitých typů gramotnosti. Tato třída je koncipována dle programu Začít spolu. Děti mají možnost objevovat svět prostřednistvím rozmanitých koutků, ve kterých si hrají a učí se něco nového.

Dětem s odloženou školní docházkou pomáháme vyrovnávat nerovnoměrnosti ve vývoji. Snažíme se dávat dětem dostatek podnětů a příležitostí k získávání znalostí a dovedností, chuti učit se novým věcem, nebát se neúspěchu. 

Procvičujeme bystrý úsudek, vedeme děti k upevňování soustředěnosti, vytrvalosti a motivujeme k dokončení úkolu atp.

kam dál?