Přeskočit na obsah

Školní rok začíná 1. září 2022, provoz MŠ je od 6.00 hodin do 16.30 hodin

zaměstnanci školky

O děti ve škole pečují (pedagogové):

Bc. Miroslava Richtárová (zástupkyně ředitele),
Petra Koralová (asistentka pedagoga),
Mgr. Helena Jakubová,
Mgr. Lucie Kaločová,
Radmila Nacherová,
Jana Franczyková,
Veronika Oškerová, Dis.,
Jana Puzoňová,
Kristýna Davidová, Dis.,
Lenka Kačorová (školní asistent),

Ptáček říká: Podívejte se, kdo o vás bude pečovat

Podívejte se, kdo o vás bude pečovat


o administrativu a finance se nám starají (paní ekonomka a paní účetní):

Ing. Bc. Marie Sakmarová,

Magda Rusek Veselá.

VÝTEČNÉ OBĚDY PŘIPRAVUJÍ
(PANÍ KUCHAŘKY):

Zdeňka Trembáčová,
Ewa Jiřičná.


ŠKOLU NÁM SPRAVUJÍ A O ČISTOTU SE STARAJÍ (PANÍ ŠKOLNICE):

Renáta Biernatová,
Lenka Kačorová.

IFORMACE O PLATBÁCH

úhrada stravného/ školného bankovním převodem

STRAVNÉ

Děti 3-5 let

 • Stravné… 22 x 45 Kč… 990 Kč.
 • Školné … 500 Kč.
 • Celkem 990 + 500 = 1490 Kč.

děti s odloženou školní docházkou 7 let

 • Stravné… 22 x 48 Kč… 1056 Kč.
 • Celkem 1056 Kč.

PŘEDŠKOLÁCI

 • Stravné… 22 x 45 Kč… 990 Kč.
 • Celkem 990 Kč.

ŠKOLNÉ

 • Úplata za předškolní vzdělávání: 500,- Kč.

Platbu zašlete na účet MŠ -> 73030761/0100 a to nejpozději do 15. dne v měsíci. Do poznámky pro příjemce vždy uvádějte jméno dítěte.

 • Vyzvedávání obědů v případě nemoci:

V čase 11:20 až 11:30 si můžete vyzvednout oběd do čistých nádob = jídlonosiče.

obecné informace

Směrnice o stanovení výše úplaty, žádosti:

Omlouvání dětí

Děti, prosím, omlouvejte na telefonních číslech jednotlivých tříd nebo na telefonních číslech
596 746 066+420 724 001 755 u paní ekonomky. Děkujeme.

Školné i stravné se hradí na účet školy nejpozději do 15. dne daného měsíce, nebo hotově dle stanoveného termínu. Variabilní a specifický symbol bude přidělen při nástupu dítěte do školky. Číslo účtu MŠ – 73030761/0100.

Školné platí děti od 3 do 5ti let . Děti v posledním roce před nástupem do ZŠ a děti s odloženou školní docházkou jsou od úplaty osvobozeny.

Lze žádat o osvobození od platby školného, a to v případě jedná-li se o rodiče pobírající dávky hmotné nouze, pěstounský příspěvek. Nutné vypsat žádost a poté každý měsíc dokládat formulář potvrzený sociálním odborem.

Den v naší mš

Ptáček říká: JAKÝ JE DEN U NÁS VE ŠKOLCE?

JAKÝ JE DEN U NÁS VE ŠKOLCE?

stravovani

Organizace roku 2023/24

Organizační řád školního roku 2022/2023 Mateřeské šokly Ostrava – Zábřeh, Volgogradská 4, příspěvková organizace. Ředitelka školy stanoví postup při omezení provozu nebo uzavření MŠ v době školních prázdnin.

Adaptace v MŠ

Děti nastupují do MŠ v prvním týdnu na čtyři hodiny denně (8:00 – 12:00), 
tzv. adaptační období.

V případě zájmu však mohou děti v adaptačním období nastoupit nejprve
v prvním týdnu na 2 hodiny denně (od 8.00 do 10.00), ve druhém týdnu na 4 hodiny a dále již podle potřeb rodičů. Toto období při nástupu se může měnit podle individuálních potřeb dětí, vždy po domluvě s učitelkou.

Na schůzce s novými rodiči informuje ředitelka o provozu a organizaci mateřské školy, o podmínkách, změnách a individuálním přijímání dětí podle potřeb rodičů.

Ptáček říká: O Vaše dítě nemusíte mít strach

O Vaše dítě nemusíte mít strach

koronavirus (Covid – 19)

ošetřovné vystavujeme elektronicky

 1. Elektronicky vyplnit na stránkách OSSZ, uložit a zaslat na email školy msgurtjevova@seznam.cz
 2. Stažení souboru – ŽÁDOST O OŠETŘOVNÉ, kterou následně zašlete na e-mail školy msgurtjevova@seznam.cz
 • V žádosti uveďte: příjmení a jméno dítěte datum, od kterého žádáte ošetřovné, jméno žadatele.
 • Škola vyplní vše elektronicky a zašle zpět.
 • Žádost si vytiskněte, doplňte část A. příjmení a jméno dítěte, rodné číslo, část B vyplní žadatel o dávku.
 • Pošlete zaměstnavateli.

přehled opatření

kam dál?