Přeskočit na obsah

zAPOJENÍ DO PROJEKTU

Od září 2023 je Mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 4, příspěvková organizace zapojena do dotačního programu Bezplatné stravování ve školách pro I. pololetí školního roku 2023/2024.
V případě zájmu o zapojení Vašeho dítěte do programu, se obraťte na ředitelku MŠ, případně ekonomku MŠ.