Přeskočit na obsah

Předpokládané akce v měsíci květnu

Besídka – termíny budou s předstihem vyvěšeny na dveřích každé třídy v šatně.

Akademie – 11.5.(týká se tanečního kroužku v DK Akord), bližší informace obdrží rodiče na e-mail.

Hudební + taneční vystoupení ZUŠ Edisonova – 11.5. pro předškoláky.

Taneční kroužek – 30.5., závěrečná lekce.