Přeskočit na obsah

MŠ Volgogradská, zahrada MŠ

Na předložených fotografiích můžete najít prvky, které charakterizují bezprostřední okolí naší mateřské školy. Můžete vidět skalku, hmatový chodník, pařezový chodník, bylinkovou zahrádku, bylinkový kapsář, broukoviště, Minotaurovo bludiště, zvonkohru… a při osobní návštěvě objevíte jistě něco nového. Některé prvky by se nerealizovaly bez pomoci rodičů (především silným tatínkům), kterým patří naše velké díky.

Fotodokumentace